هفتگی - جمعه 27/1/89 - روضه حضرت زهرا(س)


 

حاج مجید شعبانی ( بخش اول ) حاج مجید شعبانی ( بخش دوم ) حاج مجید شعبانی ( بخش سوم ) حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش چهارم ) حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی ( بخش پنجم ) حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی ( بخش ششم ) حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی ( بخش هفتم ) حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی ( بخش هشتم )

 


  

/ 0 نظر / 7 بازدید