شام اربعین حسینی - جمعه16/11/88

شام اربعین حسینی - جمعه16/11/88
سخنران : حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی مؤذن
مداح : حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی - موسی رضایی - ناصر آئینی - علی کبیری
محل برگزاری : حسینیه کربلائی ها
 
حاج مجید شعبانی ( بخش اول ) حاج مجید شعبانی ( بخش دوم ) حاج مجید شعبانی ( بخش سوم ) حاج عبدالرضا هلالی-حاج مجید شعبانی ( بخش چهارم ) حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم ) حاج عبدالرضا هلالی - موسی رضایی ( بخش ششم ) حاج عبدالرضا هلالی - موسی رضایی - علی کبیری ( بخش هفتم ) موسی رضایی - علی کبیری - ناصر آئینی ( بخش هشتم )

 

حاج مجید شعبانی ( بخش اول ) حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دوم ) حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم ) موسی رضایی ( بخش چهارم ) حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
/ 0 نظر / 8 بازدید