هفتگی - جمعه 3/2/89 - مدح حضرت زینب (س)

     

حاج عبدالرضا هلالی ( بخش اول ) حاج عبدالرضا هلالی - ناصر آئینی ( بخش دوم ) ناصر آئینی ( بخش سوم ) حاج عبدالرضا هلالی - ناصر آئینی ( بخش چهارم ) حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم ) حاج عبدالرضا هلالی - ناصر آئینی ( بخش ششم ) حاج عبدالرضا هلالی - ناصر آئینی ( بخش هفتم ) حاج عبدالرضا هلالی - علی باقری ( بخش هشتم ) حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )

 

     


/ 0 نظر / 11 بازدید